facebook

אוכלוסיית יעד

 

 

 

 

 

 

אנשים המתמודדים עם מחלת נפש :

אנשים בני 18 ומעלה, אשר אובחנו על ידי המוסד לביטוח לאומי ועברו ועדת "סל שיקום" של משרד הבריאות והוגדרו

כמתאימים לאחד משלושת המסגרות שלהלן:

 

  1. הוסטל כוללני - מיועד לאנשים הזקוקים לליווי של צוות מקצועי עם פיקוח והשגחה מקסימאלית לאורך כל היממה.

  2. הוסטל מתוגבר - מיועד לאנשים בעלי רמת תפקוד גבוהה יותר, הזקוקים לליווי של צוות מקצועי עם פיקוח והשגחה פחות צמודים

  3. דיור מוגן - מתוגבר, רגיל, כוללני - שהם למעשה דרגות עצמאות (מתבטא במספר הפגישות בשבוע).

  4. קהילה תומכת - הקהילה התומכת נותנת מענה לאנשים אשר רוצים להרגיש "בדיור המוגן" (עצמאים) ולקבל ליווי ועזרה מתוגברת (אוכל, ניקיון ועוד). בקהילה התומכת יכולים להיכנס כל הסטנדרטים הרגילים של דיור נתמך לסוגיו: כוללני, מתוגבר ודיור מוגן. קהילה תומכת "בית ירושלים" מיועדת לאוכלוסיה דתית לכל גווניה: מסורתי, דתי וחרדי.

 

* ההוסטלים משולבים - מתגוררים דיירים אשר מתאימים הן להוסטל כוללני והן להוסטל מתוגבר