facebook

 

 

 

 

קהילה תומכת "בית ירושלים" למגזר

הדתי/חרדי קולטת דיירים לדירות

הנשים, לדירות הגברים ולדירות

הגברים בלב הקהילה.

 

דיור מוגן אופקים קולט דיירים באיזור

טירה, חיפה, טבעון, קריות וסביבותיה.

 

בתים קבוצתיים יפיפיים

בקרית-אתא

 

חפשו את "עתיד חדש" גם בדף

הפייסבוק